Truyền lại các kỹ thuật làm đẹp khuôn mặt – Có thể làm chủ trong ít nhất là 4 ngày
Hướng đến mục tiêu trở thành một chuyên gia làm đẹp ở Nagoya. Khi đến thẩm mỹ viện đầu tiên như thẩm mỹ viện, khách hàng lo lắng "Thẩm mỹ viện này có ổn không?".

Vào thời điểm đó, một yếu tố loại bỏ sự lo lắng có thể chứng minh kiến thức và quá trình thẩm mỹ đã thu được một "bằng chứng" về chăm sóc da đáng tin cậy.
名古屋フェイシャルエステの技術継承
Mariko Hara đang giáo dục các khóa học của sinh viên tại Thẩm mỹ viện Ainive.
?Gg[???ubN}[N??