2021Ngày 19 tháng 11 năm 2010

Hiệp hội Tập đoàn Bán đạo đức Meieki đã đến Ainive Beauty để tham quan


Hàng tháng, chủ sở hữu, ông Nguyễn Trường Luang, người đến thăm doanh nghiệp của các thành viên của Hiệp hội Tập đoàn Bán đạo đức Meieki, giải thích về nhiệm vụ của Công ty TNHH Ivinum và Thẩm mỹ viện Ainive.   Tôi đã nói với họ tại Thẩm mỹ viện Ainive rằng tôi có thể dễ dàng giải quyết các nếp nhăn trên khuôn mặt ở nhà.  Tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm với mọi người trong bầu không khí ấm áp. Ngôn ngữ Trang này đã được dịch tự động. Xin lưu ý rằng nó có thể khác với nội dung ban đầu.

Hiện tất cả