Liên hệ với chúng tôi

Các yêu cầu đến thẩm mỹ viện này được chấp nhận qua điện thoại hoặc từ mẫu yêu cầu dưới đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
052-228-9336
Thứ ba đến vàng 11:00~19:00Weekend 10:00~18:00
Đóng cửa: Thứ Hai


Mẫu đơn yêu cầu

Vui lòng điền vào mẫu đơn yêu cầu và gửi cho chúng tôi. Có thể mất một thời gian để trả lời.