Giới thiệu nhân viên


Chuyên gia thẩm mỹ chính và nghệ sĩ làm đẹp

nghề nghiệp
Quan trọng
・一般社団法人 健康促進 未病改善医学会
・健康美容部会長 同美容スクール校長
・一般社団法人 健康長寿応用医学会 美容理事
・株式会社 末廣屋 トロワボウテ 美容顧問


Chủ sở hữu Esthetician


chuyên gia thẩm mỹ